Život je boj, ale stejně z něj nevyvázneme živí...

Ortel - Co se to stalo

22. června 2010 v 12:38 | black pearl |  Ortel - Texty

 Co se to stalo

Ta zem, co odkvétá, kde stíny bojí se hnout,
co zločin se zaplétá s noční krajinou,
tam otec se usadil a počal život můj,
farář se pomodlil - zde je domov tvůj, domov tvůj
Tady se probouzím a opět usínám,
prožil přes třicet zim, v hlavě zmatek mám
Kolik je všude zla, ty stvůry žijou v nás,
zvednutý stavidla, nenávist nemá hráz

REF.A já tu stojím, jak cizí vojín, opět se bojím, že může být hůř
Kam se to ženem za velkým věnem, proč každej druhej má u sebe nůž?
Co se to stalo, stačí jen málo, copak se musíme o všechno rvát?
Kolik je lidí, co se jen stydí lásku svou někomu najevo dát

Soucit mě opustil po letech ztracených,
přišel o spousty sil v bitvách prohraných,
otupen, bez zbraně křičím do davů,
a pak odevzdaně vstoupím do svých snů,
kde budou lidé chtít čistou zemi svou,
rozdílnou víru mít není zábranou.
dosud však na světě děti hladoví
touží po odvetě vrazi masoví
 

Sabaton - metal machine - překlad

10. května 2010 v 12:50 | black pearl |  Sabaton
Metal Machine


Mám strach
Strach ze tmy
Bojím se střílet
Zvířecí rozhovory

Zbraň mě zabila
Ale zbraň je můj milující kamarád

Sentinelové přijíždí
Ale je to konec

Parazitování na tento šílený vlak
Jedu paranoidní
Dívat se jak se mi ztrácí mysl
A porušení zákona

Je blízko k půlnoci a on
Štěká na měsíc
Králů kovů jízda na obloze

Je to svatý hněv
Konečným zhřešením
Nebo jse připraven
A černý rytíř

Brany babylonu
Jsou otevřeny do široka
Křičet na ďábla
Není kam schovat

Boj za svět, aby
Divoké dítě, je to klec
Zlomil mi srdce kovů
Proti zdi

Sabaton - metal machine - text, video

12. dubna 2010 v 10:59 | black pearl |  Sabaton


Metal Machine

I have a phobia
A fear of the dark
Afraid to shoot strangers
The animal talks

Guns scare me shitless
But love gun's my friend

The sentinel's coming
But is this the end

Riding on this crazy train
I'm going paranoid
Watch me lose my mind
And break the law
(Breaking the law, breaking the law)

I'm a metal machine
It's close to midnight and
He's barking at the moon
I'm a metal machine
The rainbow in the dark is shining

I'm only metal machine
It's close to midnight and
He's barking at the moon
I'm a metal machine
The kings of metal ride the sky

Is this st. anger
The ultimate sin
Or have I really
A black knight within

The gates of Babylon
Are open and wide
Shout at the devil
There's nowhere to hide

Fighting for the world to keep
The wild child in it's cage
Broke my metal heart
Against the wall
(Against to the wall)

I'm a metal machine
It's close to midnight and
He's barking at the moon
I'm only metal machine
The rainbow in the dark is shining

I'm a metal machine
It's close to midnight and
He's barking at the moon
Come touch my metal machine
The kings of metal ride the sky

*SOLO
*
Come touch my metal machine
It's close to midnight and
He's barking at the moon
I'm a metal machine
The rainbow in the dark is shining

Come touch my metal machine
It's close to midnight and
He's barking at the moon
I'm a metal machine
The kings of metal ride the sky

I know my metal machine
It's close to midnight and
He's barking at the moon
I'm a metal machine
The rainbow in the dark is shining

Come touch my metal machine
No we will never fall
We're masters of the world
Come suck my metal machine
No we will never fall

We're masters of the


 


Sabaton - Clifts of Gallipoli - text

1. dubna 2010 v 13:38 | black pearl |  Sabaton
Clifts of Gallipoli

Hear them whisper,
voices from the other side
Hear them calling
former foes now friends are resting side by side

They will never leave our hearts or fade away
live forever
they were far to young to die in such a way

how many wasted lives
how many dreams did fade away
broken promises
they won't be coming home

Oh mothers wipe your tears
your sons will rest a million years
found their peace at last
as foe turned to friend
and forgive
And they knew they'd die

[Chorus:]
Gallipoli
Left their letters in the sand
Such waste of life
Gallipoli
Dreams of freedom turned to dust

Hell is waiting where the ocean meets the sand
Cliffs of burden
where the soldiers rushed into a certain death

At the shoreline
Blood of heroes stains the land
light a candle
One for each of them who fought and died in vain

There is no enemy
There is no victory
Only boys who lost their lives in the sand
Young men were sacrificed
Their names are carved in stone and kept alive
and forever we will honour the memory of them
And they knew they would die

[Chorus]

Oh mothers wipe your tears
your sons will rest a million years
found their peace at last
as foe turned to friend
and forgive
And they knew they would die

Sabaton - Clifts of Gallipoli - překlad

1. dubna 2010 v 13:37 | black pearl |  Sabaton
Clifts of Gallipoli

Je slyšet šepot hlasů z druhého břehu
Je slyšet volání
Nepřátelé z minulosti jsou teď přáteli a odpočívají bok po boku

Nikdy neopustí naše srdce ani nevyblednou
Budou žít navždy
Byli příliš mladí aby zemřeli takovým způsobem

Kolik promrhaných životů? Kolik snů se ztratilo v nedohlednu?
Zlomené přísahy, domů už se nevrátí
Ach, mámy, otřete si slzy Vaši synové budou odpočívat milióny let
Konečně nalezli klid, když se nepřítel změnil v přítele a odpustil
A věděli že zemřou

Gallipoli
Zůstaly dopisy v písku
Tolik ztracených životů
Gallipoli
Sny o svobodě se obrátily v prach

Peklo čeká tam, kde se moře sráží s pískem
Útesy údělu
Kde se vojáci hnali do jisté smrti

Na pobřeží krev hrdinů smáčí zemi
Rozvěcí se svíce
Za každého kdo bojoval a padl zbytečně

Není nepřítele, není vítězství
Jen chlapci, kteří padli na písku
Obětovali mladé muže jejich jména jsou vytesána do kamene atak zůstanou zachována
A navždy budeme ctít jejich památku
A věděli, že zemřou

Gallipoli
Zůstaly dopisy v písku
Tolik ztracených životů
Gallipoli
Sny o svobodě se obrátily v prach

Ach, mámy, setřete si slzy, Vaši synové spočinou na milióny let
Konečně nalezli klid, když se nepřítel změnil v přítele a odpustil
A věděli, že zemřou

Gallipoli
Zůstaly dopisy v písku
Tolik ztracených životů
Gallipoli
Sny o svobodě se obrátily v prach

Kam dál